تسمه تایم دنده گرد

تسمه انتقال نیرو
تسمه انتقال نیرو
ژوئن 8, 2021
تسمه انتقال نیرو شیاردار
تسمه انتقال نیرو شیاردار
ژوئن 8, 2021
نمایش همه
تسمه تایم دنده گرد

تسمه تایم دنده گرد

تسمه تایم دنده گرد
تسمه تایم دنده گرد عملکردی ماننـد زنجير و چرخ دنـده دارد و دنده های تسـمه تایم دنده گرد درگـیری مناسـبی با شــیارهای چـرخ دنده ایـجاد می کنـد .

تسمه تایم دنده گرد در ماشـین آلات کاشـی و سـرامیک، چاپ و بسـته بنـدی ، نـفت و پتروشیمی، مواد غذایی و… به کار می رود. تسمه تایم دنده گرد در خودرو ها و در صنایع اسـتفاده شایانی دارند.

تسمه تایم دنده گرد دارای گام های 2M – 3M – 4.5M – 5M – 8M – 14M – 20M می باشد. این گروه از تسمه تایم دنده گرد HTD نامیده می شوند.

از تسمه تایم دنده گرد در جاهایی که دستگاه با دور بالا کار می کند استفاده میکنند.