تسمه وی شکل چندخطی دنده ای

تسمه V بلت ساده چندخطی
تسمه V بلت ساده چندخطی
ژوئن 8, 2021
تسمه شیاری
تسمه شیاری
ژوئن 8, 2021
نمایش همه
تسمه وی شکل چندخطی دنده ای

تسمه وی شکل چندخطی دنده ای

تسمه وی شکل چندخطی دنده ای
تسمه وی شکل چندخطی دنده ای معمولا به صورت قالبی تولید می‌شوند در برابر حرارت و روغن مقاوم هستند . تفاوت اصلی و عمده میان تسمه‌های V شکل استاندارد و تسمه وی شکل چندخطی دنده ای این است که تسمه وی شکل چندخطی دنده ای این قابلیت را دارد که به دور یک فولی کوچک به گردش در آید و مقدار دفع حرارت (میزان حرارت ایجاد شده بین تسمه و پولی در حین حرکت) را افزایش دهد.
اگر فولی دستگاه کوچک باشد دندانه‌های تسمه باعث می‌شود تسمه به خوبی به فولی چنگ بزند و باعث افزایش چسبندگی تسمه به فولی‌ها ‌شود. به دلیل مقاومت تسمه وی شکل چندخطی دنده ای در برابر تغییرات طولی، کارکرد چند تسمه در کنار هم امکان‌پذیر می باشد. تسمه وی شکل چندخطی دنده ای ای به علت انعطاف بالا، نشست مناسب در شیار فولی و ایجاد حرارت کمتر در هنگام کار، طول عمر مفید بیشتری نیز دارند.

مزیت تسمه وی شکل چندخطی دنده ای

– در مقایسه با دیگر گونه های تسمه، تسمه وی شکل چندخطی دنده ای گشتاور بالاتری را با عرض کمتر منتقل میکند و همچنین دچار تنش کمتری میشوند.
– تسمه وی شکل چندخطی دنده ای در مکان هایی که تسمه سطح تماس بسیار کمی با پولی دارد هم قابل استفاده می باشد.
– ساخت تسمه وی شکل چندخطی دنده ای فرمولاسیون ویژه ای از ترکیبات CR است.
– تسمه وی شکل چندخطی دنده ای قدرت و استحکام بیشتری دارند.
– تسمه وی شکل چندخطی دنده ای لرزش و سر و صدا نداشته و برروی شیار فولی برنمی گردد.

انواع تسمه وی شکل چندخطی دنده ای

RAX = حداکثر تعداد شیار =۵
RBX = حداکثر تعداد شیار =۴
R3VX = حداکثر تعداد شیار =۷
R5VX = حداکثر تعداد شیار =۴
RXPZ = حداکثر تعداد شیار =۷
RXPA = حداکثر تعداد شیار =۵
RXPB = حداکثر تعداد شیار =۴