تسمه V شکل

تسمه انتقال قدرت گرد
تسمه انتقال قدرت گرد
ژوئن 8, 2021
تسمه V شکل ساده روکش‌دار
تسمه V شکل ساده روکش‌دار
ژوئن 8, 2021
نمایش همه
تسمه V شکل

تسمه V شکل

تسمه V شکل
تسمه V شکل از مهمترین تسمه های مورد استفاده در صنعت می باشد. تسمه V شکل جزو تسمه های انتقال نیرو یا انتقال قدرت می باشد. وظیفه تسمه V شکل انتقال قدرت موتور توسط یک پولی به قسمت دیگر می باشد. تسمه V شکل در صنایع سبک و سنگین کاربرد داشته و معمولا جنس تسمه V شکل از لاستیک و نخ بوده و سطح مقطع تسمه V شکل به شکل ذوزنقه می باشد.
معمولا تسمه V شکل دارای استاندارد سایز بندی براساس سطح مقطع به صورت A, B, C, M و غیره می باشند. این نام گذاری برای تمامی برندها و ابعاد ، اندازه های یکسانی دارند. طول تسمه V شکل استاندارد بوده و به همین علت در برابر فشار و کشش های زیاد مقاوم است. طول تسمه V شکل به صورت اینچی بیان میشود و همراه با حروف انگلیسی که نشان دهنده سایز سطح مقطع است به صورت طول محیطی بر حسب اینچ نشان داده می شود. بعضی از تسمه V شکل دارای سایز خاص از نظر سطح مقطع می باشند.

تسمه V شکل به دو دسته کلی تقسیم می شوند

1. تسمه V شکل روکش دار
2. تسمه V شکل دنده ای