تسمه V شکل ساده روکش‌دار

تسمه V شکل
تسمه V شکل
ژوئن 8, 2021
تسمه وی V شکل دنده
تسمه وی V شکل دنده
ژوئن 8, 2021
نمایش همه
تسمه V شکل ساده روکش‌دار

تسمه V شکل ساده روکش‌دار

تسمه V شکل ساده روکش‌دار

تسمه V شکل ساده روکش‌دار قابلیت بالایی برای انتقال نیرو دارد و از ویژگی های تسمه V شکل ساده روکش‌دار میتوان به مقاوم بودن در برابر حرارت و نیز روغن و همین طور ضد الکتریسته ساکن بودن اشاره کرد. تسمه V شکل ساده روکش‌دار به علت مقاومت در برابر تغییرات طولی در اکثر صنایع به صورت چند ردیفه مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیرد.
تسمه V شکل ساده روکش‌دار حالت مدور دارند و همچنین تسمه V شکل ساده روکش‌دار در ماشین آلات کشاورزی به علت ارزان و در دسترس بودن مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع تسمه V شکل ساده روکش‌دار
1.تسمه V شکل ساده روکش‌دار Z با عرض 10 میلی متر
2.تسمه V شکل ساده روکش‌دار A با عرض 12.5 میلی متر
3.تسمه V شکل ساده روکش‌دار B با عرض 17 میلی متر
4.تسمه V شکل ساده روکش‌دار C با عرض 22 میلی متر
5. تتسمه V شکل ساده روکش‌دار D با عرض 32 میلی متر
6. تسمه V شکل ساده روکش‌دار E با عرض 40 میلی متر