تسمه وی بلت

تسمه وی بلت

اکتبر 4, 2021
تسمه وی بلت V BELT

تسمه وی بلت V BELT

تسمه وی بلت V BELT تسمه ها خانواده وسیعی دارند که در این خانواده یک تسمه شیاردار با شیار برجسته موجود است که به آن تسمه وی بلت V BELT می گویند. تفاوت تسمه وی بلت V BELT با سایر تسمه ها را می توان در نگاه نخست از روی شکل ظاهری آن تشخیص داد. این شکل ظاهری خاص و منحصر به فرد که […]