متریال نقاله

متریال نقاله

نوامبر 7, 2021
تسمه نقاله لاستیکی

تسمه نقاله لاستیکی

تسمه نقاله لاستیکی تسمه نقاله ها انواع مختلفی دارند که در سیستم های نقل و انتقال و باربری ها به کار گرفته شده و جهت انتقال مواد و یا وسایل از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می شوند. تسمه نقاله لاستیکی یکی از انواع تسمه نقاله است که دارای جنس لاستیکی بوده و به خوبی در سیستم های نقل و انتقال مورد استفاده […]