نقاله آجدار

نقاله آجدار

اکتبر 5, 2021
تسمه نقاله آجدار

تسمه نقاله آجدار

تسمه نقاله آجدار تسمه نقاله آجدار از مهمترین نوع تسمه نقاله است که در سیستم و خطوط حمل و نقلی مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که در کارخانه ها و یا کارگاه ها از یک سیستم انتقال نقاله ای استفاده می کنند، بر اساس محصول مورد نظری که مورد انتقال قرار می گیرد از تسمه نقاله مناسب به آن نیز استفاده می کنند. […]